× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Welkom

Elke regio heeft iets eigens en unieks. Ook in de manier waarop opgaven worden opgepakt en inwoners samen zorgen voor een leefbare regio met perspectief. In een Regio Deal sluit het Rijk aan op die eigen kracht en specifieke opgaven. Met partnerschap, geld, expertise en ondersteuning. Samen versterken we zo op 30 plekken de brede welvaart en daarmee de veerkracht van Nederlandse regio’s. Draag jij daar aan bij of voel je je betrokken bij deze manier van werken? Van harte welkom op dit platform waar je kennis, collega’s en inspiratie vindt!

Meest recente tweets

Christien Stoker @christienstoker - 26 oktober 2021

Goedemorgen! Lekker wakker geworden in Diever. Nu op weg naar bijeenkomst met programma team en ontwikkelteams van @RegioDealZOD Vanuit NU kijken naar de toekomst #regiodeal #krachtvanderegio https://t.co/WnzRXJBe1P


Marc Hameleers @MarcHameleersNL - 24 oktober 2021

Daar kan ik me idd van alles bij voorstellen 👍 maar vergeet niet de contramal: ook de vergelijkbare multi-problematiek in de regio’s verdient een bewezen effectieve aanpak, met lange adem en middelen: idd de #RegioDeal-aanpak 💪 #KrachtvandeRegio


Marc Hameleers @MarcHameleersNL - 23 oktober 2021

“More than Just Money: Wellbeing Approaches for Thriving Regions”: @RuralUrbanEU ROBUST workshop olv @bock_bettina, met oa een bijdrage mijnerzijds 📺 #KrachtvandeRegio https://t.co/aUjDcLuKbV


Krachtvanderegio @KrachtvdRegio - 21 oktober 2021

Op 30 plekken komen Rijk en Regio al dichter op die leefwereld. Als partners in #RegioDeals Van @GezondsteRegio in Limburg tot @RegioDealOG It’s a start… er is nog véél te doen zoals het artikel benadrukt. #krachtvanderegio https://t.co/85PosVEfHQ https://t.co/uKzuQh2hSf


Regio Drechtsteden @DrechtstedenReg - 19 oktober 2021

Op 7/10 kwamen alle partners van de Regio Deal #Drechtsteden-Gorinchem samen tijdens Dag van de Regio. Met 3 thema’s spraken aanwezigen op interactieve wijze over de Regio Deal, de visie & speerpunten voor de toekomst. Een terugblik! ⤵️ https://t.co/85cp8ZnrJ5 #krachtvanderegio https://t.co/9TQ91GoXXS


 

Nieuws

European Week of Regions and Cities

Zeeuwen zelf aan zet; werkbezoek aan Zeeland met vertegenwoordigers van de regio en het Rijk

Regio Deals in de top 10!

Masterplan Veluwe in de maak

Wandelroute en docu over pilot natuurinclusieve landbouw Groningse Westeresch

PBL Workshop monitoring brede welvaart en effectmeting

Koningspaar bezocht Noord-Limburg

17 mei Expert meeting Zorg: positieve gezondheid en bloeizone

Meld je nu aan voor het Dorpenfestival op 1 juli

25 mei Webinar verrijkende landbouw - meerschalenbenadering

16 & 17 sept: Congres Ondermijning en Georganiseerde criminaliteit

20 mei Congres: voortgang Regio Deal en Agenda Twente

Extra impuls voor kringlooplandbouw in Noordoost Brabant

Terugblik Lerend Vermogen Regio Deals - 15 april PBL

In je sas met vers gras - 23/4 Webinar FoodValley

Regio Deal versterkt de structuur Brainport Eindhoven: voortgangsrapportage toont resultaten

Webinar Regionale Lobbykracht

Start event Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen

Hulp voor mensen met betalingsachterstanden in Drenthe

Kinderen planten voedselbosje A'dam Noord

Tools voor de praktijk: Policy Design Guide Wellbeing Economy

Flexibele HBO-V om zorgmedewerkers in Emmen te behouden

De pioniers van Oost-Groningen: een leven lang leren

Wageningen Human Nutrition and Health onderzoekt hoe voeding en leefstijl samenhangt met het verloop van darmkanker

Regio Deal versterkt vestigings- en leefklimaat in Zeeland - 3 maart 2021

Regio Deals versterken lobbykracht van regio's - 4 maart 2021

Dromen komen uit in Zeeland - 4 maart 2021

Brainport Eindhoven investeert in internationaal burgerschap van leerlingen

Provincie Zeeland pakt leegstaande panden aan

Human Capital Topsectoren stoomt werknemers van de toekomst klaar

Regio Deal Noord-Limburg publiceert concrete plannen om de Gezondste Regio te worden

Samenwerking in de 8RHK

Urban Sportpark Eindhoven

Regionale raadsbijeenkomst Noordoost Brabant

IT Hub: Drentse broedplaats IT-talent, digitale professionals en bedrijfsleven

VNO-NCW en MKB NL kiezen Brede Welvaart als kompas

Met Koningin Máxima in gesprek over brede welvaart

Landbouwgrond langs Waddenkust wordt zoveel mogelijk natuurinclusief

Evenementen

Dag van de Stad: 1 november Heerlen

maandag 1 november
09:30 - 23:00 uur

Kennismaken met de Groninger wijkvernieuwing tijdens Inspiratiefestival Let’s Gro

vrijdag 5 november
00:00 - 00:00 uur

Jubileumcongres KKNN Toekomstkracht voor (krimp) regio's

donderdag 25 november
09:30 - 17:00 uur

Werkplaats Vitaal Platteland: Gebiedsgericht voorbereiden op opgaven

dinsdag 14 december
09:00 - 13:00 uur

RD Lab #4 - 3e tranche

donderdag 20 januari
00:00 - 00:00 uur

RD Lab #8 - 1e en 2e tranche

donderdag 10 februari
00:00 - 00:00 uur

Regio Deal Combi Lab #2

donderdag 21 april
00:00 - 00:00 uur

Verdieping

Coördinatie BNC fiche langetermijnvisie plattelandsgebieden

De welzijnsagenda: een nieuwe stimulans voor regionaal beleid? Blog van het European Policies Research Centre

Zicht op het effect van de Regio Deal op de brede welvaart

Terugblik Lerend Vermogen Regio Deals - 15 april PBL

POPULAIR

Terugblik: Kracht van de Regio LIVE! met minister Schouten

Podcast: Eindhoven Engine: Versneld innoveren met maatschappelijke impact

POPULAIR

Terugblik webinar: (Be)sturen op brede welvaart: van ambitie naar actie! met Joks Jansen

Terugblik webinar: De Nationale Denktank – Perspectief voor middengroepen

Reportage: TOPFIT Citizenlab Twente

POPULAIR

Terugblik mini college: How to design a Wellbeing Economy? Katherine Trebeck

Podcast: Aanpak voortijdig schoolverlaters

Terugblik webinar: Upgrade jezelf! Human Capital Agenda Regio Zwolle

POPULAIR

Terugblik webinar: Burgerparticipatie versus Zelfsturing: over bezielde gemeenschappen en een bescheiden, betrokken overheid

POPULAIR

Terugblik mini college: Regio in Beeld!? Facts, figures en feelings met Gert Jan Hospers

Podcast: Gezonde voedselkeuzes in een gezonde omgeving

Terugblik webinar hoe verbind je maatschappelijke initiatieven aan overheden, bedrijven en fondsen?

Terugblik mini College: (Be)Sturen op brede welvaart (Caspar van den Berg)

Podcasts Woningmarkt in Krimpregio's

Terugblik webinar Internationalisering Onderwijs Brainport Eindhoven

Terugblik webinar: Particulier bezit en verloedering in de wijk: hoe trek je samen op voor beter wonen?

Terugblik mini-college: Brede welvaart in de regio: groeiende verschillen in tijden van corona

Regio deals

Groningen Noord

Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland

Noord-Limburg

Oost-Groningen

Noordoost Brabant

Parkstad Limburg

Zuidoost Friesland

Noord-Oost Friesland/Holwerd aan Zee

Zuid-Hollandse Delta

Bodemdaling Groene Hart

Midden- en West-Brabant

ZaanIJ

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief #13
Wonen op waterstof tour

Nieuwsbrief #12
Uitreiking nulmeting Bodemdaling de Baas

Nieuwsbrief #11
Regio Twente toont resultaten op 20 mei

Nieuwsbrief #10
Lerend vermogen in de Regio Deals

Nieuwsbrief #9
Terugblik Samen voor Krachtige Regio's

Nieuwsbrief #8
Live! Terug- en vooruitblik Regio Deals met minister Schouten

Nieuwsbrief #7
Overzicht events 25 t/m 28 januari - Samen voor Krachtige Regio's

Nieuwsbrief #6
Save the date: Samen voor krachtige regio's

Nieuwsbrief #5
Terugblik webinars en wat komt eraan

Nieuwsbrief #4
Terugblik webinars en Minister Schouten in Rede van Fryslân: "Ga door met Regio Deals"

Nieuwsbrief #3
Oktober 2020: Kracht van de Regio

Nieuwsbrief #2
376 miljoen euro voor meer brede welvaart

Nieuwsbrief #1
Regio Deals in coronatijd + voorbeeldprojecten uit Drenthe en Eindhoven


naar boven