× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Welkom

Elke regio heeft iets eigens en unieks. Ook in de manier waarop opgaven worden opgepakt en inwoners samen zorgen voor een leefbare regio met perspectief. In een Regio Deal sluit het Rijk aan op die eigen kracht en specifieke opgaven. Met partnerschap, geld, expertise en ondersteuning. Samen versterken we zo op 30 plekken de brede welvaart en daarmee de veerkracht van Nederlandse regio’s. Draag jij daar aan bij of voel je je betrokken bij deze manier van werken? Van harte welkom op dit platform waar je kennis, collega’s en inspiratie vindt!

Meest recente tweets

 • Our twitter feed is unavailable right now. Follow us on Twitter
 •  

  Nieuws

  Terugblik: Slotconferentie PBL: Brede welvaart in de regio

  Terugblik: Preconferentie Nationaal Netwerk Brede Welvaart in Vlissingen

  Kabinet trekt 900 miljoen euro uit voor nieuwe Regio Deals

  Dag van de Financiële Verhoudingen: Regionale verschillen in brede welvaart

  Onderzoek PBL: Regio Deals dragen bij aan meer focus op brede welvaart in de regio

  Brabantse Valentijnsgroet voor SG LNV

  10 maart Slotconferentie PBL: Brede welvaart in de regio

  Hoe staat het met de brede welvaart in NL gemeenten? (PBL)

  Talkshow Regionaal Maatschappelijk Onbehagen

  Lancering 2e regionale Monitor Brede Welvaart

  European Week of Regions and Cities

  Zeeuwen zelf aan zet; werkbezoek aan Zeeland met vertegenwoordigers van de regio en het Rijk

  Regio Deals in de top 10!

  Masterplan Veluwe in de maak

  Wandelroute en docu over pilot natuurinclusieve landbouw Groningse Westeresch

  PBL Workshop monitoring brede welvaart en effectmeting

  Koningspaar bezocht Noord-Limburg

  17 mei Expert meeting Zorg: positieve gezondheid en bloeizone

  Meld je nu aan voor het Dorpenfestival op 1 juli

  25 mei Webinar verrijkende landbouw - meerschalenbenadering

  16 & 17 sept: Congres Ondermijning en Georganiseerde criminaliteit

  20 mei Congres: voortgang Regio Deal en Agenda Twente

  Extra impuls voor kringlooplandbouw in Noordoost Brabant

  Terugblik Lerend Vermogen Regio Deals - 15 april PBL

  In je sas met vers gras - 23/4 Webinar FoodValley

  Regio Deal versterkt de structuur Brainport Eindhoven: voortgangsrapportage toont resultaten

  Webinar Regionale Lobbykracht

  Start event Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen

  Hulp voor mensen met betalingsachterstanden in Drenthe

  Kinderen planten voedselbosje A'dam Noord

  Tools voor de praktijk: Policy Design Guide Wellbeing Economy

  Flexibele HBO-V om zorgmedewerkers in Emmen te behouden

  De pioniers van Oost-Groningen: een leven lang leren

  Wageningen Human Nutrition and Health onderzoekt hoe voeding en leefstijl samenhangt met het verloop van darmkanker

  Regio Deal versterkt vestigings- en leefklimaat in Zeeland - 3 maart 2021

  Regio Deals versterken lobbykracht van regio's - 4 maart 2021

  Dromen komen uit in Zeeland - 4 maart 2021

  Brainport Eindhoven investeert in internationaal burgerschap van leerlingen

  Provincie Zeeland pakt leegstaande panden aan

  Human Capital Topsectoren stoomt werknemers van de toekomst klaar

  Regio Deal Noord-Limburg publiceert concrete plannen om de Gezondste Regio te worden

  Samenwerking in de 8RHK

  Urban Sportpark Eindhoven

  Regionale raadsbijeenkomst Noordoost Brabant

  IT Hub: Drentse broedplaats IT-talent, digitale professionals en bedrijfsleven

  VNO-NCW en MKB NL kiezen Brede Welvaart als kompas

  Met Koningin Máxima in gesprek over brede welvaart

  Landbouwgrond langs Waddenkust wordt zoveel mogelijk natuurinclusief

  Verdieping

  Terugkijken: PBL Webinar

  Terugkijken: webinar regionale Monitor Brede Welvaart

  Brede welvaart bevorderen: breed beschouwen en keuzes maken

  Coördinatie BNC fiche langetermijnvisie plattelandsgebieden

  De welzijnsagenda: een nieuwe stimulans voor regionaal beleid? Blog van het European Policies Research Centre

  Zicht op het effect van de Regio Deal op de brede welvaart

  Terugblik Lerend Vermogen Regio Deals - 15 april PBL

  POPULAIR

  Terugblik: Kracht van de Regio LIVE! met minister Schouten

  Podcast: Eindhoven Engine: Versneld innoveren met maatschappelijke impact

  POPULAIR

  Terugblik webinar: (Be)sturen op brede welvaart: van ambitie naar actie! met Joks Jansen

  Terugblik webinar: De Nationale Denktank – Perspectief voor middengroepen

  Reportage: TOPFIT Citizenlab Twente

  POPULAIR

  Terugblik mini college: How to design a Wellbeing Economy? Katherine Trebeck

  Podcast: Aanpak voortijdig schoolverlaters

  Terugblik webinar: Upgrade jezelf! Human Capital Agenda Regio Zwolle

  POPULAIR

  Terugblik webinar: Burgerparticipatie versus Zelfsturing: over bezielde gemeenschappen en een bescheiden, betrokken overheid

  POPULAIR

  Terugblik mini college: Regio in Beeld!? Facts, figures en feelings met Gert Jan Hospers

  Podcast: Gezonde voedselkeuzes in een gezonde omgeving

  Terugblik webinar hoe verbind je maatschappelijke initiatieven aan overheden, bedrijven en fondsen?

  Terugblik mini College: (Be)Sturen op brede welvaart (Caspar van den Berg)

  Podcasts Woningmarkt in Krimpregio's

  Terugblik webinar Internationalisering Onderwijs Brainport Eindhoven

  Terugblik webinar: Particulier bezit en verloedering in de wijk: hoe trek je samen op voor beter wonen?

  Terugblik mini-college: Brede welvaart in de regio: groeiende verschillen in tijden van corona

  Regio deals

  Groningen Noord

  Zuidoost Friesland

  Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland

  CleanTech Regio

  Zuid-Hollandse Delta

  ZaanIJ

  Midden- en West-Brabant

  Den Haag Zuid-West

  Noordoost Brabant

  Maritiem cluster Kop van Noord-Holland

  Zeeland

  Rotterdam-Zuid

  Nieuwsbrieven

  Nieuwsbrief #15
  Kabinet trekt 900 miljoen euro uit voor nieuwe Regio Deals

  Nieuwsbrief #14
  Bouwen aan regionale identiteit

  Nieuwsbrief #13
  Wonen op waterstof tour

  Nieuwsbrief #12
  Uitreiking nulmeting Bodemdaling de Baas

  Nieuwsbrief #11
  Regio Twente toont resultaten op 20 mei

  Nieuwsbrief #10
  Lerend vermogen in de Regio Deals

  Nieuwsbrief #9
  Terugblik Samen voor Krachtige Regio's

  Nieuwsbrief #8
  Live! Terug- en vooruitblik Regio Deals met minister Schouten

  Nieuwsbrief #7
  Overzicht events 25 t/m 28 januari - Samen voor Krachtige Regio's

  Nieuwsbrief #6
  Save the date: Samen voor krachtige regio's

  Nieuwsbrief #5
  Terugblik webinars en wat komt eraan

  Nieuwsbrief #4
  Terugblik webinars en Minister Schouten in Rede van Fryslân: "Ga door met Regio Deals"

  Nieuwsbrief #3
  Oktober 2020: Kracht van de Regio

  Nieuwsbrief #2
  376 miljoen euro voor meer brede welvaart

  Nieuwsbrief #1
  Regio Deals in coronatijd + voorbeeldprojecten uit Drenthe en Eindhoven


  naar boven