× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Welkom

Elke regio heeft iets eigens en unieks. Ook in de manier waarop opgaven worden opgepakt en inwoners samen zorgen voor een leefbare regio met perspectief. In een Regio Deal sluit het Rijk aan op die eigen kracht en specifieke opgaven. Met partnerschap, geld, expertise en ondersteuning. Samen versterken we zo op 30 plekken de brede welvaart en daarmee de veerkracht van Nederlandse regio’s. Draag jij daar aan bij of voel je je betrokken bij deze manier van werken? Van harte welkom op dit platform waar je kennis, collega’s en inspiratie vindt!

Meest recente tweets

Marc Hameleers @MarcHameleersNL - 26 november 2021

The Build Back Better Act (a

.2 trillion bill) is an impressive collection of “place-based” programs targeted at helping particular places and their residents thrive, rather than helping people more generally wherever they live. #KrachtvandeRegio 🇺🇸 1/2 https://t.co/0uXIzY7xgw


8RHK ambassadeurs @8RHK_ - 26 november 2021

Gezien en gehoord! ⬇️ Wij geloven in de #krachtvanderegio voor #bredewelvaart in én buiten de Achterhoek. Daarom..aanrader om 8 dec. deze talkshow te volgen met sprekers van andere #regiodeals https://t.co/wq9JSQYjKD


Marc Hameleers @MarcHameleersNL - 23 november 2021

Determinatie-tabel voor dikke en dunne regio’s, volgens Michiel Flooren tijdens ons webinar. (Voorbeeld: Regio Zwolle = dun; de Achterhoek = dik) #KrachtvandeRegio https://t.co/Jc00ELGHiL


Krachtvanderegio @KrachtvdRegio - 23 november 2021

Begonnen! Webinar Regionale identiteit door dik en dun! Met Michiel Flooren @Saxion met breakouts door @8RHK_ @RegioFoodValley @Brainport_ehv #krachtvanderegio https://t.co/UIwHbcxe4t


Marc Hameleers @MarcHameleersNL - 21 november 2021

“Drivers of transition”: met dat motto presenteert Universiteit van het Noorden kennisagenda voor #BredeWelvaart in Noord-Nederland. #KrachtvandeRegio https://t.co/fpffkH7Pml


Marc Hameleers @MarcHameleersNL - 21 november 2021

Mooi dat ook Twente gaat voor het sturen op brede welvaart in de regio. Het netwerk wordt steeds groter, ieder doet het op zijn eigen manier die het beste past, maar de trend is gezet! #KrachtvandeRegio 💪 https://t.co/E78X4a6VhP


Krachtvanderegio @KrachtvdRegio - 19 november 2021

Mooie mijlpaal en boost voor innovatie vanuit deze #regiodeal! Eind oktober maakte daar de nieuwe waterstof drone z’n eerste Europese vlucht. Vanuit METIP volgt oa meer onderzoek om te kijken wat drones kunnen betekenen voor de maritieme en off shore. #krachtvanderegio https://t.co/MSQfyIk43n https://t.co/riBomx4ih3


 

Nieuws

European Week of Regions and Cities

Zeeuwen zelf aan zet; werkbezoek aan Zeeland met vertegenwoordigers van de regio en het Rijk

Regio Deals in de top 10!

Masterplan Veluwe in de maak

Wandelroute en docu over pilot natuurinclusieve landbouw Groningse Westeresch

PBL Workshop monitoring brede welvaart en effectmeting

Koningspaar bezocht Noord-Limburg

17 mei Expert meeting Zorg: positieve gezondheid en bloeizone

Meld je nu aan voor het Dorpenfestival op 1 juli

25 mei Webinar verrijkende landbouw - meerschalenbenadering

16 & 17 sept: Congres Ondermijning en Georganiseerde criminaliteit

20 mei Congres: voortgang Regio Deal en Agenda Twente

Extra impuls voor kringlooplandbouw in Noordoost Brabant

Terugblik Lerend Vermogen Regio Deals - 15 april PBL

In je sas met vers gras - 23/4 Webinar FoodValley

Regio Deal versterkt de structuur Brainport Eindhoven: voortgangsrapportage toont resultaten

Webinar Regionale Lobbykracht

Start event Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen

Hulp voor mensen met betalingsachterstanden in Drenthe

Kinderen planten voedselbosje A'dam Noord

Tools voor de praktijk: Policy Design Guide Wellbeing Economy

Flexibele HBO-V om zorgmedewerkers in Emmen te behouden

De pioniers van Oost-Groningen: een leven lang leren

Wageningen Human Nutrition and Health onderzoekt hoe voeding en leefstijl samenhangt met het verloop van darmkanker

Regio Deal versterkt vestigings- en leefklimaat in Zeeland - 3 maart 2021

Regio Deals versterken lobbykracht van regio's - 4 maart 2021

Dromen komen uit in Zeeland - 4 maart 2021

Brainport Eindhoven investeert in internationaal burgerschap van leerlingen

Provincie Zeeland pakt leegstaande panden aan

Human Capital Topsectoren stoomt werknemers van de toekomst klaar

Regio Deal Noord-Limburg publiceert concrete plannen om de Gezondste Regio te worden

Samenwerking in de 8RHK

Urban Sportpark Eindhoven

Regionale raadsbijeenkomst Noordoost Brabant

IT Hub: Drentse broedplaats IT-talent, digitale professionals en bedrijfsleven

VNO-NCW en MKB NL kiezen Brede Welvaart als kompas

Met Koningin Máxima in gesprek over brede welvaart

Landbouwgrond langs Waddenkust wordt zoveel mogelijk natuurinclusief

Evenementen

Lancering 2e regionale monitor brede welvaart

maandag 6 december
09:30 - 11:00 uur

Talkshow: Regionaal Maatschappelijk Onbehagen

woensdag 8 december
10:30 - 12:00 uur

Werkplaats Vitaal Platteland: Gebiedsgericht voorbereiden op opgaven

dinsdag 14 december
09:00 - 13:00 uur

Brede welvaart en mobiliteit

dinsdag 21 december
12:00 - 13:30 uur

RD Lab #4 - 3e tranche

donderdag 20 januari
00:00 - 00:00 uur

RD Lab #8 - 1e en 2e tranche

donderdag 10 februari
00:00 - 00:00 uur

Regio Deal Combi Lab #2

donderdag 21 april
00:00 - 00:00 uur

Verdieping

Brede welvaart bevorderen: breed beschouwen en keuzes maken

Coördinatie BNC fiche langetermijnvisie plattelandsgebieden

De welzijnsagenda: een nieuwe stimulans voor regionaal beleid? Blog van het European Policies Research Centre

Zicht op het effect van de Regio Deal op de brede welvaart

Terugblik Lerend Vermogen Regio Deals - 15 april PBL

POPULAIR

Terugblik: Kracht van de Regio LIVE! met minister Schouten

Podcast: Eindhoven Engine: Versneld innoveren met maatschappelijke impact

POPULAIR

Terugblik webinar: (Be)sturen op brede welvaart: van ambitie naar actie! met Joks Jansen

Terugblik webinar: De Nationale Denktank – Perspectief voor middengroepen

Reportage: TOPFIT Citizenlab Twente

POPULAIR

Terugblik mini college: How to design a Wellbeing Economy? Katherine Trebeck

Podcast: Aanpak voortijdig schoolverlaters

Terugblik webinar: Upgrade jezelf! Human Capital Agenda Regio Zwolle

POPULAIR

Terugblik webinar: Burgerparticipatie versus Zelfsturing: over bezielde gemeenschappen en een bescheiden, betrokken overheid

POPULAIR

Terugblik mini college: Regio in Beeld!? Facts, figures en feelings met Gert Jan Hospers

Podcast: Gezonde voedselkeuzes in een gezonde omgeving

Terugblik webinar hoe verbind je maatschappelijke initiatieven aan overheden, bedrijven en fondsen?

Terugblik mini College: (Be)Sturen op brede welvaart (Caspar van den Berg)

Podcasts Woningmarkt in Krimpregio's

Terugblik webinar Internationalisering Onderwijs Brainport Eindhoven

Terugblik webinar: Particulier bezit en verloedering in de wijk: hoe trek je samen op voor beter wonen?

Terugblik mini-college: Brede welvaart in de regio: groeiende verschillen in tijden van corona

Regio deals

Twente

Zeeuws Vlaanderen

Zuid- en Oost-Drenthe

CleanTech Regio

Veluwe

Zuid-Hollandse Delta

Viitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove (Utrecht)

Groningen Noord

Zeeland

Achterhoek

Midden- en West-Brabant

Bodemdaling Groene Hart

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief #14
Bouwen aan regionale identiteit

Nieuwsbrief #13
Wonen op waterstof tour

Nieuwsbrief #12
Uitreiking nulmeting Bodemdaling de Baas

Nieuwsbrief #11
Regio Twente toont resultaten op 20 mei

Nieuwsbrief #10
Lerend vermogen in de Regio Deals

Nieuwsbrief #9
Terugblik Samen voor Krachtige Regio's

Nieuwsbrief #8
Live! Terug- en vooruitblik Regio Deals met minister Schouten

Nieuwsbrief #7
Overzicht events 25 t/m 28 januari - Samen voor Krachtige Regio's

Nieuwsbrief #6
Save the date: Samen voor krachtige regio's

Nieuwsbrief #5
Terugblik webinars en wat komt eraan

Nieuwsbrief #4
Terugblik webinars en Minister Schouten in Rede van Fryslân: "Ga door met Regio Deals"

Nieuwsbrief #3
Oktober 2020: Kracht van de Regio

Nieuwsbrief #2
376 miljoen euro voor meer brede welvaart

Nieuwsbrief #1
Regio Deals in coronatijd + voorbeeldprojecten uit Drenthe en Eindhoven


naar boven