× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Welkom

Elke regio heeft iets eigens en unieks. Ook in de manier waarop opgaven worden opgepakt en inwoners samen zorgen voor een leefbare regio met perspectief. In een Regio Deal sluit het Rijk aan op die eigen kracht en specifieke opgaven. Met partnerschap, geld, expertise en ondersteuning. Samen versterken we zo op 30 plekken de brede welvaart en daarmee de veerkracht van Nederlandse regio’s. Draag jij daar aan bij of voel je je betrokken bij deze manier van werken? Van harte welkom op dit platform waar je kennis, collega’s en inspiratie vindt!

Meest recente tweets

Smart Delta Drechtsteden @SmartDeltaDS - 23 juni 2022

Goed nieuws voor het hoger onderwijs in de regio: Dordrecht Academy gaat in september van start met alle opleidingen. In totaal hebben zich tot nu toe 169 studenten ingeschreven voor een van de vijf tweejarige hbo-opleidingen. 👉https://t.co/USTqZSeZW3 #krachtvanderegio https://t.co/IZKB3yp9uL


Smart Delta Drechtsteden @SmartDeltaDS - 20 juni 2022

Op 15 juni de eerste paal geslagen voor de nieuwe locatie van Peute. Het bedrijf verhuist van Dordrecht naar het Nedstaal-terrein in @GemAlblasserdam. De verhuizing (project van de Regio Deal) zorgt voor o.a. minder vrachtbewegingen. 👉https://t.co/uUkrPteta6 #krachtvanderegio https://t.co/Aesy6jNiN9


 

Nieuws

Terugblik: Slotconferentie PBL: Brede welvaart in de regio

Terugblik: Preconferentie Nationaal Netwerk Brede Welvaart in Vlissingen

Kabinet trekt 900 miljoen euro uit voor nieuwe Regio Deals

Dag van de Financiële Verhoudingen: Regionale verschillen in brede welvaart

Onderzoek PBL: Regio Deals dragen bij aan meer focus op brede welvaart in de regio

Brabantse Valentijnsgroet voor SG LNV

10 maart Slotconferentie PBL: Brede welvaart in de regio

Hoe staat het met de brede welvaart in NL gemeenten? (PBL)

Talkshow Regionaal Maatschappelijk Onbehagen

Lancering 2e regionale Monitor Brede Welvaart

European Week of Regions and Cities

Zeeuwen zelf aan zet; werkbezoek aan Zeeland met vertegenwoordigers van de regio en het Rijk

Regio Deals in de top 10!

Masterplan Veluwe in de maak

Wandelroute en docu over pilot natuurinclusieve landbouw Groningse Westeresch

PBL Workshop monitoring brede welvaart en effectmeting

Koningspaar bezocht Noord-Limburg

17 mei Expert meeting Zorg: positieve gezondheid en bloeizone

Meld je nu aan voor het Dorpenfestival op 1 juli

25 mei Webinar verrijkende landbouw - meerschalenbenadering

16 & 17 sept: Congres Ondermijning en Georganiseerde criminaliteit

20 mei Congres: voortgang Regio Deal en Agenda Twente

Extra impuls voor kringlooplandbouw in Noordoost Brabant

Terugblik Lerend Vermogen Regio Deals - 15 april PBL

In je sas met vers gras - 23/4 Webinar FoodValley

Regio Deal versterkt de structuur Brainport Eindhoven: voortgangsrapportage toont resultaten

Webinar Regionale Lobbykracht

Start event Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen

Hulp voor mensen met betalingsachterstanden in Drenthe

Kinderen planten voedselbosje A'dam Noord

Tools voor de praktijk: Policy Design Guide Wellbeing Economy

Flexibele HBO-V om zorgmedewerkers in Emmen te behouden

De pioniers van Oost-Groningen: een leven lang leren

Wageningen Human Nutrition and Health onderzoekt hoe voeding en leefstijl samenhangt met het verloop van darmkanker

Regio Deal versterkt vestigings- en leefklimaat in Zeeland - 3 maart 2021

Regio Deals versterken lobbykracht van regio's - 4 maart 2021

Dromen komen uit in Zeeland - 4 maart 2021

Brainport Eindhoven investeert in internationaal burgerschap van leerlingen

Provincie Zeeland pakt leegstaande panden aan

Human Capital Topsectoren stoomt werknemers van de toekomst klaar

Regio Deal Noord-Limburg publiceert concrete plannen om de Gezondste Regio te worden

Samenwerking in de 8RHK

Urban Sportpark Eindhoven

Regionale raadsbijeenkomst Noordoost Brabant

IT Hub: Drentse broedplaats IT-talent, digitale professionals en bedrijfsleven

VNO-NCW en MKB NL kiezen Brede Welvaart als kompas

Met Koningin Máxima in gesprek over brede welvaart

Landbouwgrond langs Waddenkust wordt zoveel mogelijk natuurinclusief

Verdieping

Terugkijken: PBL Webinar

Terugkijken: webinar regionale Monitor Brede Welvaart

Brede welvaart bevorderen: breed beschouwen en keuzes maken

Coördinatie BNC fiche langetermijnvisie plattelandsgebieden

De welzijnsagenda: een nieuwe stimulans voor regionaal beleid? Blog van het European Policies Research Centre

Zicht op het effect van de Regio Deal op de brede welvaart

Terugblik Lerend Vermogen Regio Deals - 15 april PBL

POPULAIR

Terugblik: Kracht van de Regio LIVE! met minister Schouten

Podcast: Eindhoven Engine: Versneld innoveren met maatschappelijke impact

POPULAIR

Terugblik webinar: (Be)sturen op brede welvaart: van ambitie naar actie! met Joks Jansen

Terugblik webinar: De Nationale Denktank – Perspectief voor middengroepen

Reportage: TOPFIT Citizenlab Twente

POPULAIR

Terugblik mini college: How to design a Wellbeing Economy? Katherine Trebeck

Podcast: Aanpak voortijdig schoolverlaters

Terugblik webinar: Upgrade jezelf! Human Capital Agenda Regio Zwolle

POPULAIR

Terugblik webinar: Burgerparticipatie versus Zelfsturing: over bezielde gemeenschappen en een bescheiden, betrokken overheid

POPULAIR

Terugblik mini college: Regio in Beeld!? Facts, figures en feelings met Gert Jan Hospers

Podcast: Gezonde voedselkeuzes in een gezonde omgeving

Terugblik webinar hoe verbind je maatschappelijke initiatieven aan overheden, bedrijven en fondsen?

Terugblik mini College: (Be)Sturen op brede welvaart (Caspar van den Berg)

Podcasts Woningmarkt in Krimpregio's

Terugblik webinar Internationalisering Onderwijs Brainport Eindhoven

Terugblik webinar: Particulier bezit en verloedering in de wijk: hoe trek je samen op voor beter wonen?

Terugblik mini-college: Brede welvaart in de regio: groeiende verschillen in tijden van corona

Regio deals

Noord-Limburg

Rotterdam-Zuid

Zuidoost Friesland

ZaanIJ

Drechtsteden-Gorinchem

Zuid- en Oost-Drenthe

Noordelijk Flevoland

Oost-Groningen

Viitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove (Utrecht)

FruitDelta Rivierenland

Bonaire, St. Eustatius en Saba

Den Haag Zuid-West

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief #15
Kabinet trekt 900 miljoen euro uit voor nieuwe Regio Deals

Nieuwsbrief #14
Bouwen aan regionale identiteit

Nieuwsbrief #13
Wonen op waterstof tour

Nieuwsbrief #12
Uitreiking nulmeting Bodemdaling de Baas

Nieuwsbrief #11
Regio Twente toont resultaten op 20 mei

Nieuwsbrief #10
Lerend vermogen in de Regio Deals

Nieuwsbrief #9
Terugblik Samen voor Krachtige Regio's

Nieuwsbrief #8
Live! Terug- en vooruitblik Regio Deals met minister Schouten

Nieuwsbrief #7
Overzicht events 25 t/m 28 januari - Samen voor Krachtige Regio's

Nieuwsbrief #6
Save the date: Samen voor krachtige regio's

Nieuwsbrief #5
Terugblik webinars en wat komt eraan

Nieuwsbrief #4
Terugblik webinars en Minister Schouten in Rede van Fryslân: "Ga door met Regio Deals"

Nieuwsbrief #3
Oktober 2020: Kracht van de Regio

Nieuwsbrief #2
376 miljoen euro voor meer brede welvaart

Nieuwsbrief #1
Regio Deals in coronatijd + voorbeeldprojecten uit Drenthe en Eindhoven


naar boven