× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Podcasts Woningmarkt in Krimpregio's

Het expertisetraject over de woningmarkt in krimpregio's presenteert periodiek een podcast over de woningmarkt in krimpregio's. 

In deze eerste podcast gaan we in gesprek met Jouke Spoelstra, wethouder in Achtkarspelen. Als wethouder is Jouke onder andere verantwoordelijk voor de werkgebieden: ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, woningbouw, en dorpsvernieuwing. We praten met hem over zijn visie op een woningmarkt in de regio waarvoor hij werkzaam is. Ook bespreken we zijn perspectief, waarom krimp een woord is dat hij liever niet gebruikt en hoe hij omgaat met verschillende inzichten tussen ambtenaren en medebestuurders.

In de tweede podcast gaan we het gesprek aan met de burgemeester van Bronkhorst, Marianne Besselink. We praten met haar over haar ervaringen met de woningmarkt in Bronckhorst. Bronckhorst is een echte plattelandsgemeente, gelegen in de Achterhoek, waar vooral in de toekomst een huishoudensdaling wordt verwacht. Ze vertelt onder andere hoe ze in Bronckhorst anticiperen op deze toekomstige krimp, de samenwerking binnen de Achterhoek, en haar toekomstvisie voor de regio.

In de derde podcast gaan we in gesprek met Frank ter Hulle, wethouder in Terneuzen. We bespreken zijn kijk op de woningmarkt in Terneuzen en Zeeuws-Vlaanderen. Welke invloed heeft de ligging aan de grens met België? Hoe gaan ze om met bevolkingsprognoses? En met particulier verouderd bezit?

 


naar boven