× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Terugblik: Preconferentie Nationaal Netwerk Brede Welvaart in Vlissingen

Het Fries Sociaal Planbureau, Trendbureau Drenthe, PON-Telos, Sociaal Planbureau Groningen en HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving hebben samen eerste stappen gezet voor het oprichten van een Nationaal Netwerk Brede Welvaart. Dit netwerk van onderzoekers en beleidsmakers dient richtinggevend te zijn in het meetbaar maken en de toepassing van het brede welvaartsconcept in de regionale (en lokale) beleidspraktijk. Het wil schakel zijn tussen Rijk en regio en de kennisuitwisseling en kennisopbouw rond brede welvaart stimuleren.

Op donderdag 31 maart en vrijdag 1 april kwamen onderzoekers en beleidsmakers samen in strandpaviljoen Panta Rhei in Vlissingen. Vertegenwoordigers uit vrijwel alle Nederlandse provincies en vanuit landelijke partijen waren aanwezig waaronder het CBS, PBL, Universiteit van Utrecht en de Ministeries van LNV en BZK. Ruim dertig deelnemers spraken gedurende deze tweedaagse op interactieve wijze over het monitoren van brede welvaart. Welke initiatieven zijn er in de regio als het gaat om monitoring van brede welvaart? Welke interessante ontwikkelingen zien we op dit gebied? Wat gaat goed? Wat kan beter? En wat missen we in de monitoring rond het concept?

Om deze vragen te beantwoorden waren er presentaties van enkele regionale planbureaus over monitoring van brede welvaart op regionale en stedelijke schaal. Ook het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving deelden hun ervaringen en lessen rond monitoring van brede welvaart. De tweedaagse was een prettige, eerste kennismaking en zorgde voor een gemeenschappelijke agenda, waaronder: nauwere samenwerking als het gaat om monitoring van brede welvaart in de regio, meer uniformiteit in taalgebruik en gebruik van het concept, benutting van paneldata voor een beter zicht op subjectief welzijn, en de conceptualisering van de dimensies ‘afruil’ en ‘later’.

Een belangrijke vervolgvraag werd tijdens de tweedaagse ook aangestipt, namelijk: wat kunnen we met de monitoring en hoe kan het concept worden toegepast in de beleidscyclus? De toepassing van brede welvaart als afwegingskader staat centraal in de tweede regionale preconferentie in Groningen, welke staat gepland op 28 en 29 juni 2022. De twee preconferenties in het zuiden en het noorden van het land vormen samen de opmaat naar een landelijke conferentie in het najaar van 2022.

 


naar boven