× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

PBL Workshop monitoring brede welvaart en effectmeting

Voor wie:

  • iedereen die betrokken is bij de monitoring van brede welvaart in de Regio Deals
  • iedereen die werkt aan het zicht krijgen op het effect van de Regio Deals
  • inclusief externe partijen die daarvoor zijn betrokken bij de Regio Deals

Op 23 september van 10:00 tot 12:00 organiseert het PBL voor alle betrokkenen bij de Regio Deals een workshop over de monitoring van brede welvaart en het meten van de effecten van de Regio Deal. Het startpunt voor de workshop is de PBL-notitie ‘Zicht op het effect van de Regio Deal op brede welvaart’. In deze notitie beschrijven we hoe de monitoringsaanpak van de Regio Deal zo kan worden opgezet dat er inzicht ontstaat in het effect van het Regio Deal beleid op de brede welvaart in de regio, naast inzicht in hoe het gesteld is met de brede welvaart in de regio.

Het doel van de workshop is meedenken bij hoe de inzichten uit die notitie in de praktijk kunnen worden toegepast. Dit doen we op twee manieren. Ten eerste door te laten zien waar rekening mee moet worden gehouden bij het in beeld krijgen van hoe het is gesteld met de brede welvaart in de regio (monitoren brede welvaart). En ten tweede door samen met jullie te doorlopen hoe zicht te krijgen op de mate waarin het beleid in de regio bijdraagt aan het verbeteren van de brede welvaart (effectmeting). Dit doen we door gezamenlijk bestaande voorbeelden uit de Regio Deal praktijk uit te werken.

Ook meedoen? klik kan op de groene aanmeldknop (deze is alleen zichtbaar als je ingelogd bent).

Met vriendelijke groet,

Het PBL Team

Vragen of contact? Anet Weterings (Anet.Weterings@pbl.nl)


naar boven