× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Coördinatie BNC fiche langetermijnvisie plattelandsgebieden

De Europese Commissie heeft op 30 juni 2021 haar mededeling voor een langetermijnvisie voor de plattelandsgebieden van de EU gepresenteerd. Het kabinet heeft haar inzet bepaald ten aanzien van dit voorstel.

Onder meer met de Regio Deal aanpak richten wij ons op plattelandsgebieden. In de regio werken we samen aan innovatieve aanpakken die passen bij de regio. Het stimuleren van de brede welvaart voor alle inwoners van de regio staat centraal bij deze integrale en gebiedsgerichte werkwijze.

We zien dat in Europa de brede welvaart op het platteland serieus genomen wordt. Deze Europese visie zal op termijn leiden tot een nationaal plan voor plattelandsgebieden. Ook wij onderschrijven het belang van brede welvaart op het platteland. Vanuit de Regio Deals gebeurt al veel op dit gebied. We zijn echter onverminderd enthousiast om hier ook in de toekomst verder aan te werken.

Met veel plezier hebben wij de totstandkoming van het BNC-Fiche gecoördineerd . Lees hier het gehele stuk.

 

 


naar boven