× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Reportage: TOPFIT Citizenlab Twente

Deze sessie terug kijken

 

TOPFIT Citizenlab is een werkplaats waar burgers, onderzoekers en ontwikkelaars samenwerken aan gezondheid & geluk. Eind 2022 moet deze werkplaats zijn gerealiseerd en zal het vanaf dat moment een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de Twentse bevolking. 

Op dit moment wordt onderzocht hoe zo'n werkplaats het best kan worden ingericht. Wat is er voor nodig? Welke methodes gaan we gebruiken? Hoe zorgen we ervoor dat de samenwerking tussen onderzoekers en burgeronderzoekers optimaal is? Dat traject is nu in volle gang met als start een aantal proefprojecten rondom de onderwerpen diabetes, reuma, mantelzorg, langer zelfstandig thuis wonen en eenzaamheid. Bij de ontwikkeling van het TOPFIT Citizenlab, en ook wanneer het TOPFIT Citizenlab straks daadwerkelijk gaat draaien, wordt er gewerkt volgens de pricipes van 'citizen science'. Klinkt mooi, maar wat betekent dat? Citizen science, ook wel burgerwetenschap genoemd, is een aanpak waarbij wetenschappers en niet-wetenschappers op gelijkwaardige wijze sàmen onderzoeken en ontwikkelen, met respect voor elkaars belangen en expertise. Het TOPFIT Citizenlab kiest voor deze aanpak omdat met citizen science oplossingen worden ontwikkeld die het beste aansluiten bij de wensen en behoeften van elle betrokkenen. In de ontwikkelfase zijn inmiddels 12 onderzoekers vanuit het ROC van Twente, Saxion en de Universiteit Twente, betrokken bij de proefprojecten.

Deze reportage laat zien hoe mijnheer Dag ondersteund wordt bij het zelfstandig blijven wonen en hoe de verschillende organisaties samen werken en innoveren, met daarin een grote rol voor de inwoners.

 


naar boven