× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

De welzijnsagenda: een nieuwe stimulans voor regionaal beleid? Blog van het European Policies Research Centre

Het bevorderen van duurzame groei in regio's wint aan populariteit als doelstelling van regionaal beleid. Het verbreedt de voorheen dominante nadruk op het ondersteunen van economische groei en concurrentievermogen. De huidige pandemie herinnert ons eraan dat veel landen menselijk en natuurlijk kapitaal op zo'n manier hebben aangewend dat de hulpbronnen zijn uitgeput en dat  de ongelijke spreiding en kwetsbaarheden van economische voordelen op langere termijn zijn vergroot. Met het oog op deze niet-duurzame ontwikkelingspatronen wordt in regionaal beleid meer prioriteit gegeven aan het welzijn van de regio en de burgers. Duurzaamheid en welzijn zijn echter niet eenvoudig te definiëren en het is een uitdaging om deze concepten te vertalen naar de daadwerkelijke beleidspraktijk. Hoe kan het regionaal beleid actoren van verschillende territoriale niveaus mobiliseren om duurzame doelstellingen na te streven? En hoe kunnen conflicten of afwegingen tussen verschillende welzijnsdimensies en territoriale niveaus worden afgewogen?

Klik hier om het blog van EPRC te lezen.


naar boven