× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Terugblik webinar: Particulier bezit en verloedering in de wijk: hoe trek je samen op voor beter wonen?

Terugblik: webinar Samen voor beter wonen

Op 8 oktober namen de Regio Deals Zuid- en Oost-Drenthe en Rotterdam-Zuid 20 deelnemers mee naar hun regio tijdens het webinar ‘Samen voor beter wonen’. Beide regio’s kampen met verloedering van woningen in particulier bezit. Hoe zorg je dat deze particulieren toch hun woningen opknappen en misschien zelfs verduurzamen?

Aanpak Rotterdam

Aaron Keizer en Joost Breijer introduceren de Regio Deal Rotterdam-Zuid. Deze Deal vormt een vliegwiel voor de uitvoering van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, dat inzet op het verbeteren van de maatschappelijke situatie in Rotterdam-Zuid. Het gaat dan onder andere om een verlengde leertijd voor leerlingen in Rotterdam-Zuid, een cultuurcampus en aandacht voor werkzoekenden. Onderdeel is ook het thema Wonen.

De gemeente Rotterdam signaleert dat bij gestapelde woningen in Rotterdam-Zuid er veel achterstallig onderhoud is. Bij gestapelde woningen voorziet een VVE in het onderhoud. De gemeente zet daarom in op het versterken van de VVE’s door ze samen te laten werken en hen te ondersteunen bij het plannen en uitvoeren van het onderhoud.

Aanpak Drenthe

Cécile van Reijmersdal en Jasper Prick introduceerden de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe inclusief Hardenberg. Deze zet in op de pijlers Werken, Welzijn en Wonen. In de pijler werk wordt onder meer ingezet op het versterken van innovatiekracht van het regionale bedrijfsleven, waar de verbinding met het onderwijs is gemaakt. De pijler Welzijn heeft aandacht voor onder andere het slim inzetten van hulpverlening en het opleiden van voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel.

Voor de wonen-pijler richt de Regio Deal zich op een aantal wijken, waaronder Angelslo in Emmen. Hier wonen veel mensen met een krappe beurs, die weliswaar een woning konden kopen, maar soms moeite hebben het onderhoud te financieren. Samen met woningcorporatie Lefier verkent de gemeente de mogelijkheid om woningeigenaren weer huurder te laten worden. Zo kunnen de woningen door de corporatie worden verduurzaamd en zijn de bewoners zeker van een comfortabel, goed onderhouden huis.

In vier groepjes bespraken de deelnemers de aanpakken van Drenthe en Rotterdam. Hieruit kwamen een aantal waardevolle tips naar voren. Voor Rotterdam bijvoorbeeld het betrekken van de inzichten rond gedragsbeïnvloeding in het programma  en voor Drenthe juist een aanpak via een VVE-achtige constructie. Ook is er technische kennis gewisseld over inponden en kwamen er ervaringen uit andere regio’s op de digitale tafel.

Al met al een nuttige uitwisseling, waarbij ook het opdoen van nieuwe contacten in het werkveld een belangrijke meerwaarde was.

 

[presentatie Rotterdam-Zuid]

[presentatie Drenthe]

 

 


naar boven