× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Zeeuwen zelf aan zet; werkbezoek aan Zeeland met vertegenwoordigers van de regio en het Rijk

Op 7 oktober vond er een werkbezoek plaats aan de Regio Deals Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. Vertegenwoordigers van de regio en het Rijk gingen langs verschillende locaties in de regio om letterlijk een beeld te krijgen bij de voortgang van deze twee Regio Deals.

Deze inspirerende en interactieve dag stond vol voorbeelden over hoe bestuurders, ondernemers en inwoners zelf aan de slag zijn gegaan met belangrijke regionale opgaven, welke oplossingen zij aandragen voor de toekomst en hoe zij brede welvaart in hun regio daarmee voortdurend helpen groeien. Met de Regio Deals wordt concreet gekeken naar samenwerkingen die helpen om de veerkracht van deze regio nog meer te versterken.

In de middag bezochten ze het gebied Groot-Saeftinghe. Binnen dit gebied worden twee projecten uitgevoerd: Vernieuwing landbouw en Versterk de Scheldekust. Versterk de Scheldekust werkt met de Streekholders uit het gebied aan een interactieve belevingsroute van de Scheldekust. Binnen het project Vernieuwing landbouw wordt gezamenlijk met de boeren uit het gebied bekeken op welke wijze de vernieuwing in de landbouwsector zijn plaats kan vinden binnen het gebied, bijvoorbeeld als het gaat om natuurinclusieve landbouw. Aan de hand van een Praatplaat zijn alle ketenpartners binnen natuurinclusieve landbouw in kaart gebracht met het doel de gehele keten in de regio Zeeland te houden. Daarnaast is er ook een Open Lucht Labo opgezet waarbinnen experimenten op het gebied van biodiversiteit, grondgebruik en leefomgeving worden opgezet en uitgevoerd. Ketenpartners betrekken elkaar bij deze experimenten en leren van elkaar, waardoor resultaten nog beter geïmplementeerd kunnen worden.

In buurtcentrum De Triangel werd vervolgens een toelichting gegeven op het project Central Gate (Regio Deal Zeeland) en op de binnenstad Terneuzen (Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen), beide uitdagende en complexe projecten. Met Central Gate wordt een centrale servicelocatie in het havengebied van Vlissingen gerealiseerd die voorbereid is op belangrijke ontwikkelingen in de logistieke sector, zoals het opladen van elektrische vrachtwagens. De gemeente Terneuzen lichtte toe hun zij burgerparticipatie verder verankeren in hun beleid. Doel is dat de Zeeuwen zelf op zoek gaan naar mogelijke oplossingen voor uitdagingen in hun stad. De gemeente faciliteert daarvoor bijeenkomsten waarin inwoners een stem hebben en kunnen meepraten over verbeteringen voor bijvoorbeeld duurzaam wonen.

In de avond stonden een aantal interactieve sessies gepland waarin de trends en effecten van de Regio Deals op de economie, leefbaarheid en brede welvaart van Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen werden toegelicht. Ook de uitdagingen binnen de Regio Deals werden onder de loep genomen en de rollen die zowel Rijk als Regio hierin kunnen pakken. Op basis van het Coöperatief Convenant van de Rabobank - een pleidooi voor een nieuwe agenda voor Nederland gebaseerd op Brede Welvaart - gaf de achterban van de Rabobank aan dat de Regio Deals constructief bijdragen aan de brede welvaart van Zeeland. Deze dag heeft nieuwe inzichten opgeleverd waarmee Rijk en regio dit doel verder kunnen versterken.


naar boven