× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Wandelroute en docu over pilot natuurinclusieve landbouw Groningse Westeresch

Eén van de voorlopersprojecten uit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw is de Pilot Essentie. Op de Westeresch in Veele werken Staatsbosbeheer en pachters aan een duurzame vorm van landbouw waarbij geen gebruik wordt gemaakt van gewasbescherming en kunstmest. De geteelde producten worden regionaal zoveel mogelijk als streekproducten verkocht. Met deze pilot wordt ervaring opgedaan en kennis uitgewisseld over deze vorm van landbouw bedrijven. Er wordt een diversiteit aan gewassen verbouwd, op kleinschalige akkers die gebaseerd zijn op oude perceelstructuren. Er is ruimte voor niet-bewerkte overhoekjes en struiken. Zo ontstaat een gevarieerd landschap, waar zoogdieren, insecten en vogels nestelen en voedsel en beschutting vinden. Onderzoekers inventariseren elk jaar de insecten, broedvogels en planten. Zo wordt in de gaten gehouden hoe het gebied zich ontwikkelt.

In juni 2021 is een informatieve wandelroute met korte themafilmpjes geopend: Het Westerwolds Essenpad. De bedoeling van deze filmpjes is om wandelaars te informeren over het bijzondere landschap dat zij zien op de Westeresch en de natuurinclusieve landbouw in deze pilot.

Ruim 1,5 jaar is er op de Westeresch gefilmd. Van deze opnamen is nu een mini-docu van 6 minuten en een uitgebreide docu van 22 minuten gemaakt. Beiden zijn te vinden op onze website: https://www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl/projecten/voorlopersproject-westeresch


naar boven