× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Webinar Regionale Lobbykracht

Webinar regionale lobbykracht

De belangstelling voor regio’s is groot: in de partijprogramma’s van politieke partijen is de aandacht met een kwart toegenomen ten opzichte van 4 jaar geleden. De afgelopen kabinetsperiode zette deze trend zich al in. Zo werd er door regiodeals 950 miljoen euro verdeeld over gebieden in Nederland. Met deze toenemende aandacht is ook de lobbykracht versterkt, zo blijkt uit een onderzoek van Wepublic onder 15 regio’s in Nederland. In de webinar Regionale Lobbykracht geven Caspar van den Berg (RUG) en Marc Hameleers (ministerie LNV, Regio Portefeuille) hun visie op de huidige en toekomstige kracht van de regio. Het webinar vindt plaats op donderdag 15 april van 16.00-17.00 uur. Meld je hierbij aan

Twente, gevolgd door Zwolle, Noordoost Fryslân, Noord-Holland Noord, Drechtsteden en de Achterhoek hebben volgens het onderzoek de meeste lobbykracht. In het onderzoek is gekeken hoe de lobby richting het verkrijgen van de regiodeal is ingezet. De vindingrijkheid van inzet van middelen is groot. Regio’s hebben het meest contact gehad met ambtenaren van de departementen, gevolgd door contact met Tweede Kamerleden. Hiervoor gebruikten bestuurders van gemeenten en provincies veelvuldig de partijlijnen. (Sociale) media is weinig ingezet. Ook werkten de meeste regio’s voor het verkrijgen van de deal samen met een partner buiten de eigen regio. Slechts 6 van de 15 regio’s evalueerden de eigen lobby.

Regio Deals hebben lobbykracht versterkt

80% van de regio’s vindt dat de Regio Deals de lobbykracht van regio’s heeft versterkt. Hierin zien zij de steun van de provincie als essentieel voor het slagen van deze lobby. Slechts 9 van de 15 regio’s werkte voor het verkrijgen van de Regio Deal met een vooropgesteld plan. De lobby leidde er mede toe dat veel regio’s zich in de lobby nu sterker organiseren. Eén of meerdere personen binnen de regio is verantwoordelijk voor de lobby. Regio’s monitoren ook de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De helft van de regio’s maakt hiervoor gebruik van een systeem van een externe partij. Ook werken bijna alle regio’s met een afgestemde public affairs/lobbystrategie en agenda. Hierop staan vaak meer dan 5 onderwerpen. Kamerleden geven aan vaak benaderd te worden door hun eigen regio.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland sterkste lobby volgens de regio’s

De regio Noord Nederland (SNN) heeft volgens de concullega-regio’s de sterkste lobby. De regio weet zich volgens de andere regio’s goed te onderscheiden. Dit sluit aan bij het feit dat Noord-Nederland de meeste aandacht krijgt in de politieke partijprogramma’s. De regio’s zetten qua lobbykracht Brainport Eindhoven op de tweede plaats, gevolgd door Amsterdam.

Regio’s zetten volop in richting verkiezingen en formatie
Op één regio na, hebben alle regio’s input geleverd voor de verschillende verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. En maken zich op voor de lobby richting de Tweede Kamerverkiezingen en het Regeerakkoord. Daarbij blijft het niet alleen bij geschreven woorden; de regio’s zetten ook (digitale) werkbezoeken en events. Zo organiseerde het Noorden een lijsttrekkersdebat en hebben 8 regio’s in Oost-Nederland zich verenigd onder de campagne Nederland Slim Benutten. In de verkiezingsprogramma’s valt op dat met name de christelijke partijen veel aandacht besteden aan de regio.

Voorkom eenheidsworst
De 3 meest krachtige lobbyregio’s, weten zich, volgens de andere regio’s te onderscheiden en duidelijk over het voetlicht te brengen wat hun regio uniek maakt. Dit brengen ze zichtbaar naar voren. Regio’s werken wel vaak met lange lijsten met lobbydoelstellingen die niet altijd concreet zijn. De uitdaging is focus: een overzichtelijk A4-tje waar in één oogopslag alle lobbypunten op staan en waar bestuurders mee op pad kunnen. De ervaring leert dat het eenduidig uitdragen van de lobby zich in resultaat vertaalt. Uiteraard is een evaluatie van iedere lobby aan te raden. Evenals het dagelijks monitoren van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo kun je als regio inspelen op de actualiteit en kansen benutten.

Lees het volledige onderzoek over de lobbykracht van regio’s: https://wepublic.nl/newsroom/lobbykrachtmeting-regio-twente-heeft-de-sterkste-lobby/

 


naar boven