× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

European Week of Regions and Cities

Tussen 11 en 14 oktober laten steden en regio’s uit Europa tijdens de “European Week of Regions and Cities” zien hoe zij banen creëren, groei realiseren en EU beleid implementeren. In interactieve en inspirerende kennissessies, lunches en netwerkbijeenkomsten gaan bijna 10.000 beleidsmakers, academici, experts en inwoners met elkaar in gesprek over best practices en nieuwe inzichten. Daarnaast zijn er ook ruim 300 journalisten aanwezig die de Regionale Week Europa-breed verslaan. In deze week wordt het belang van regionaal beleid door organisators en deelnemers van de sessies verder gepromoot. In een speciaal ontwikkelde interactieve ruimte, het EU Regions’ Week Village, kan je bekijken welke partners er allemaal mee doen.

De thema’s van dit jaar zijn: Cohesion, Green, Digital en Citizens. Ook in Nederland worden er deze week samen met Europese partners diverse evenementen georganiseerd vanuit de regio’s.

Een aantal regio's in Oost Nederland organiseert op 12 oktober van 16.30 tot 18.00 uur gezamenlijk een workshop over digitale transitie in de regio's, met als titel Regions shaping Europe’s digital future. Een belangrijk speerpunt in Europa én in Oost-Nederland. Vanuit verschillende perspectieven zal gesproken worden over de impact van digitalisering op bijvoorbeeld mobiliteit en de agrarische sector.

A. Vanuit Regio Zwolle vestigen we in een breakout-sessie de aandacht op het thema slimme mobiliteit. Er wordt gesproken over het belang van data voor de verbetering van fietsverkeer en de scheepvaart, en de relatie met de Digitaliseringsstrategie van de Europese Commissie. Tijdens de workshop hopen de deelnemers een brug te kunnen slaan tussen de kennis en kunde van Regio Zwolle en andere Europese regio’s, zodat er in de toekomst gezamenlijk nog veel meer data gedreven oplossingen kunnen worden ingezet voor mobiliteit.

B. Twente organiseert een breakout-sessie over digital industries. Met digital industries wordt gewerkt aan de realisatie van Industry 4.0. In het programma van de breakoutroom komen belangrijke onderwerpen aan bod, zoals de kracht van oost: sterke maakindustrie, sterke kennispositie digitalisering, internationale focus en verbindingen met andere (inter)nationale kennisclusters. Verder zal het Fraunhofer Project Centre vertellen over de ambitie naar de Advanced Manufacturing Campus Europe. Tijdens de breakout-room krijgen deelnemers de kans om ervaringen met elkaar te delen, mogelijke nieuwe partners te leren kennen, gelijke uitdagingen en kansen te identificeren en samenwerkingsmogelijkheden te bekijken.

Woensdag 13 oktober om 09.30 uur organiseert de Achterhoek de workshop Innovation and Cohesion for a resilient, green and digital transition. Hier worden onder andere best practices gepresenteerd over oplossingen tijdens het begin van de pandemie. Zo presenteren wij vanuit de Achterhoek ook het platform Achterhoek Verbindt.

De P10 organiseert op 13 oktober van 12.30 tot 14.00 uur een evenement waarin de toekomstige kansen en uitdagingen voor plattelandsgebieden in de EU aan de hand van de nieuwe langetermijnvisie voor plattelandsgebieden en de Boer-tot-Bord-strategie worden besproken. Ellen van Selm, burgemeester van de gemeente Opsterland en voorzitter van de P10 (het netwerk van 29 grote plattelandsgemeenten), leidt diverse gesprekken om te komen tot nieuwe inzichten.

Klik voor een compleet overzicht van alle evenementen deze week op deze link van VNG.

Het Europese Cohesiebeleid, vaak ook het regiobeleid genoemd, is naast het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds, één van de drie structuurfondsen binnen de EU. Het is erop gericht de regionale verschillen binnen Europa te verkleinen door subsidie te verschaffen aan minder ontwikkelde regio’s in Europa om investeringen in die regio’s te stimuleren. Het cohesiefonds neemt ongeveer een derde van de begroting van de EU in beslag en komt neer op zo’n € 50 miljard per jaar.


naar boven