× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Hoe kan de regionale Monitor Brede Welvaart optimaal benut worden

Deze sessie terug kijken

 

Steeds meer organisaties zijn met het begrip brede welvaart aan de slag gegaan.  Ook zien we dat steeds meer provincies en gemeenten brede welvaart als kompas voor hun beleidskeuzes zien. Het is daarom goed om dan een instrument te hebben om het begrip brede welvaart eenduidig te verklaren.

Naar aanleiding van de lancering van de 2e regionale Monitor Brede Welvaart op 6 december die het CBS in opdracht van het ministerie van LNV heeft opgesteld, organiseert de Regio Portefeuille op 1 februari van 10:30 tot 12:00 een webinar waarin wij dieper ingaan op de toepassing van deze monitor in de regio’s. Hoe leidt de rijkheid aan indicatoren tot concreet beleid gericht op meer brede welvaart?

Samen met het CBS en de Regio Deal Flevoland gaan wij in op vragen als hoe benutten deze regio’s de regionale Monitor Brede Welvaart? Welke keuzes en dilemma’s spelen er daarbij? Hoe gaan zij daarmee om? Hoe worden indicatoren gewaardeerd zodat het uiteindelijk leidt tot beleidskeuzes gericht op meer brede welvaart? Edwin Horlings licht de monitor toe vanuit het CBS. Vanuit Flevoland is gedeputeerde Jan Nico Appelman te gast, hij zal over de aanpak in zijn provincie vertellen. Marijn Molema van het Fries Social Planbureau sluit af. Hij illustreert hoe zij in Friesland ermee aan de slag zijn gegaan. En hij licht een tipje van de sluier op over het Nationale Netwerk Brede Welvaart in oprichting...

Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen en cases in te brengen.

Meld je aan voor deze webinar, wij hopen je op 1 februari te verwelkomen!

Let op! Alleen als je ingelogd bent, zie je aan de rechterkant de groene Aanmeldknop.

 


naar boven