× Dashboard Helpdesk Inloggen

Regio Deal Combi Lab #1: Leiderschap in regionale samenwerking

Het Regio Deal Lab Governance is een Lerende Evaluatie naar governance in Regio Deals. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle Regio Deals die zich hiervoor hebben aangemeld.

We definiëren regionaal leiderschap hier als het voorzien in een duidelijke en overtuigende richting voor het gezamenlijke werk in/voor de regio, en het verbinden van de verschillende dimensies van strategische regionale samenwerking (politieke steun, maatschappelijk draagvlak, bestuurlijk vermogen, organisatorische slagkracht, het creëren van goede onderlinge verhoudingen en het creëren van wederzijds vertrouwen). Regionaal leiderschap betreft niet zozeer de persoonlijke kenmerken van leiders in een formele, hiërarchische positie in de regio en/of de regionale samenwerking. Integendeel, het gaat om de vormgeving en uitvoering van bepaalde strategische taken door de tijd heen. Regionaal leiderschap vindt meestal plaats in netwerken van uiteenlopende partijen en is vaak informeel van aard.

Het programma van het combi-lab bestaat uit grofweg twee delen. Enerzijds zullen we jullie proberen te inspireren met verhalen over (geslaagd) regionaal leiderschap van betrokken personen en anderzijds gaan we graag weer met jullie aan het werk in deelsessies waarbij we de Regio Deals op basis van thema’s aan elkaar koppelen.


naar boven