× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Met Koningin Máxima in gesprek over brede welvaart

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagochtend 16 februari online met onderzoekers van de Universiteit Utrecht over het thema ‘brede welvaart’ gesproken. Deze onderzoekers hebben samen met RaboSearch de Brede Welvaartsindicator (BWI) ontwikkeld. Hiermee wordt o.a. op gezondheid, veiligheid en onderwijs de brede welvaart van Nederlanders gemeten. Tijdens het gesprek is ook toegelicht hoe deze tool in het kader van de Regio Deal Foodvalley voor het eerst regionaal gebruikt wordt. Daarmee wordt het abstracte begrip brede welvaart concreet gemaakt en gekoppeld aan praktische toepassing: een tool voor beleidsmakers om niet alleen sectoraal te sturen maar om integrale afwegingen te maken. Lees meer

Het is de tweede keer dat Koningin Maxima op bezoek is bij en meer hoort over de Regio Deal. Op 17 september bezocht zij Regio Zuidoost Friesland waar zij expliciet werden geinformeerd over de Regio Deal en kennismaakten met een aantal facetten van de opgaven en oplossingen voor deze regio.

Koningspaar op streekbezoek in Zuidoost Friesland

 

 


naar boven