× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Wageningen Human Nutrition and Health onderzoekt hoe voeding en leefstijl samenhangt met het verloop van darmkanker

Binnen het kader van de Regiodeal onderzoekt Wageningen Human Nutrition and Health in twee cohorten (de COLON studie van de @WUR en het PLCRC observationeel cohort van het @UMCU met in totaal bijna 3000 darmkanker patiënten hoe voeding en leefstijl samenhangt met het verloop van darmkanker. Uiteindelijk kunnen op basis van resultaten van studies in darmkanker patiënten voedings- en leefstijl richtlijnen worden opgesteld. Deze richtlijnen kunnen dan toegepast worden in de (na)zorg zoals bijvoorbeeld nu al gedaan wordt in XtraFit. Lees meer over het onderzoek op de website van Regio Deal Foodvalley.


naar boven