× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Regio Deal versterkt de structuur Brainport Eindhoven: voortgangsrapportage toont resultaten

De Regio Deal Brainport Eindhoven levert ook in 2020 meerwaarde doordat nauwe samenwerking en open innovatie dé kenmerken zijn die deze regio sterk maken. De verwachting is dat de projectresultaten de komende jaren een positieve en duurzame impact hebben op de brede welvaart en missiegedreven innovaties. Juist in deze tijd ontstaan er nieuwe innovatieve samenwerkingsvormen, zoals samenwerkende podia in de regio en de organisatie van hybride (on- & offline) events, die vanuit de huiskamer toegankelijk zijn voor een nog groter publiek. Zo bouwen we in 3 pijlers aan wat we als regio willen zijn. Innovatief, hoogstaand, toonaangevend, en vooral: een plek waar je wilt zijn.


Volle kracht vooruit
John Jorritsma, voorzitter Stichting Brainport: “Het derde jaar van de Regio Deal Brainport Eindhoven ligt al weer achter ons. Een jaar waarin corona de boventoon voerde en onze regio creatief bleef werken aan het vinden van oplossingen, het benutten van kansen en het doorvoeren van digitale vernieuwingen om gestelde doelen te realiseren. Hoewel de focus bij een groot deel van de projecten op dit moment (tijdelijk) is verlegd van ‘groei’ naar ‘creatief inspelen op de actualiteit’, blijft bij velen de ambitie om ‘voorop te blijven lopen’ gewoon overeind. Daarnaast is de rol van de Hightech industrie als enabler van duurzaamheid duidelijk zichtbaar geworden”.

Op de website van Brainsport Eindhoven vind je de voortgangsrapportage.


naar boven