× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

25 mei Webinar verrijkende landbouw - meerschalenbenadering

Een verandering van de huidige landbouw vraagt meer dan technologisch innovaties. Het vraagt een systeemverandering en daarmee deelname van alle spelers in de agrofood en in het landelijk gebied. In Nederland doen verschillende wetenschappers onderzoek naar de transitie van de landbouw. Vanuit de AgroAgenda en de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw staan wij in Noord-Nederland met betrokkenen en stakeholders voor dezelfde vraagstukken. Daarom nodigen wij een aantal van deze experts de komende tijd uit om hun inzichten met ons te delen.
 
Op 25 mei vertellen mevrouw L. Schipper (Royal Haskoning DHV) en de heer P. Sloot (Aequator Groen & Ruimte) tijdens een digitale sessie over hun onderzoek naar de 'verrijkende landbouw - een meerschalen benadering'.

Meer informatie en aanmelden (graag voor 18 mei)

Lees hier de rapportage Verrijkende Landbouw - een meerschalen benadering


naar boven