× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Terugblik mini-college: Brede welvaart in de regio: groeiende verschillen in tijden van corona

Groei in NL verschuift en kwetsbare regio’s krijgen corona-klappen

Otto Raspe van RabobankResearch nam zo’n 45 deelnemers mee in zijn verhaal over een nieuwe geografie van onze economie. Waarom verschilt de economische groei per regio? Op kaartjes liet hij de groei in NL zien; Den Haag is flink afgenomen, Rotterdam valt stil, Amsterdam is nog steeds een centrum van groei en daarbij komen nieuwe kernen bijvoorbeeld rond Zwolle en Wageningen.

De effecten van corona kwamen ook aan de orde. Er volgt een crisis van ongekende omvang. Die raakt sommige sectoren harder dan andere. Ook worden regio’s niet gelijk geraakt door de daling van de groei. De randstad zal minder hard worden geraakt dan de periferie. De effecten van corona manifesteren zich nog niet op alle dimensies van brede welvaart, maar Otto toonde in zijn presentatie de eerste haarscheurtjes op onder meer inkomen.

De Rabobank hanteert 11 dimensies voor brede welvaart, waaronder werk, gezondheid en woontevredenheid. Welke dimensies zijn het belangrijkst in welke regio? Opnieuw gaven kaartjes hiervan een helder overzicht. Hoge brede welvaart in sommige rurale gebieden zoals Noord-Drenthe, lage brede welvaart in de grote steden. De opgaven waar regio’s voor staan zijn verschillend. Economisch krachtige regio’s zoals Amsterdam en Eindhoven zouden hun groeipotentie maximaal moeten verzilveren. Regio’s met hoge brede welvaart doen er goed aan te werken aan baanzekerheid en inkomen voor hun inwoners, naast het bieden van een goed voorzieningenniveau. Regio’s met een lage brede welvaart moeten hun focus vooral leggen op het verbeteren van de leefbaarheid.

Via Mentimeter werden de meningen van deelnemers tussendoor gepeild. Op de vraag 'Wat zijn voor u de belangrijkste dimensies van brede welvaart?' scoorden Gezondheid en Geluk & Tevredenheid het hoogst. De dimensies die de komende tijd het meest onder druk komen te staan zijn Werk, Sociale Contacten en Onderwijs. Ook konden deelnemers hun adviezen kwijt aan een volgend kabinet…

Na de presentatie ontstond een levendige discussie waarin een van de belangrijkste conclusies was dat regio’s aan storytelling moeten doen, ook richting Den Haag; waar ben je goed in, wat drijft groei en wat heb je nodig om sterker te worden? Het Rijk zou daarbij kunnen helpen met goede data-analyses. Bottom line: regionaal maatwerk uit Den Haag doet recht aan de verschillen in de regio. Wat dat betreft een steun in de rug voor onze aanpak in de Regio Deals.

Presentatie Otto Raspe – Een nieuwe geografie van onze economie

Vragen en antwoorden webinar Otto Raspe

Mentimeter uitkomsten

Over Otto Raspe
Otto heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van onderzoek naar sectorale, regionale en stedelijke ontwikkelingen, de impact van ruimtelijke investeringen en economische benchmarks in een breed welvaartsperspectief. Zijn werk legt zich toe op trends en ontwikkelingen in de kenniseconomie, innovatie, ondernemerschap en stedelijke en regionale economie (onder meer arbeids- en woningmarkten).

Voor zijn huidige functie werkte Otto bij het Planbureau voor de Leefomgeving – onder meer aan het onderzoeksprogramma 'Regio Deals voor brede welvaart' – en bij TNO. Hij studeerde Algemene Economie aan de Universiteit van Tilburg en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht.

 


naar boven