× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Terugblik: Slotconferentie PBL: Brede welvaart in de regio

Na een driejarig onderzoeksprogramma stonden beleidsmakers, onderzoekers en dealmakers op 10 maart stil bij de opgedane inzichten over het bevorderen van brede welvaart in de regio.

In zijn openingswoord blikte Marc Hameleers (LNV) terug op vier jaar Regio Deals. Uitgangspunt was dat Regio Deals merkbaar moesten zijn voor inwoners, met een nadrukkelijk bottom-up karakter waarbij de vraag “hoe kan ik helpen” voor het Rijk centraal stond. Destijds werd ook duidelijk dat er behoefte was aan een kennisbasis over het bevorderen van regionale brede welvaart.

PBL-onderzoeker Anet Weterings ging in gesprek met emeritus hoogleraar bestuurskunde Wim Derksen. Derksen is positief over de samenwerking binnen de Regio Deals en de keuze om niet alleen te sturen op BBP maar om breder te kijken. Hij onderstreept de conclusie van het PBL dat duidelijkere keuzes gemaakt moeten tussen de verschillende aspecten van brede welvaart. “Brede welvaart is ander woord voor politiek”, vatte hij samen.

Wat heet dan gelukkig zijn? Dat is de vraag die deelnemers met Professor Koen Decancq (Universiteit Antwerpen) bespraken. Decancq werkte mee aan een methode die rekening houdt met de verschillende dimensies van welzijn en met het feit dat mensen hun eigen opvattingen hebben over wat belangrijk is in hun leven. De verschillende aspecten van het individuele welzijn van de Belgen heeft hij via een enquête in kaart gebracht. Deze aanpak en de conclusies heeft Decancq beschreven in het boek ‘Wat heet dan gelukkig zijn? Geluk, welvaart en welzijn van de Belgen’.

Na een dag-vullend programma over het onderzoeksprogramma over brede welvaart, gaf Mariëlle Gebben ons wat stof tot nadenken. In haar analyse van het overheidsfalen rondom de Groningse gaswinning concludeerde zij dat kennis beleid nauwelijks beter maakt. Volgens Gebben is niet alleen de beschikbaarheid van kennis bepalend voor het succes van beleid, maar hangt er veel af van hoe het probleem gedefinieerd wordt. Denken beleidsmakers bijvoorbeeld vooral vanuit een veiligheidsperspectief, dan zal er minder aandacht zijn voor welzijn. Die conclusie bevestigt hoe belangrijk het is dat we dankzij het brede welvaartskader de regionale opgaven breed kunnen beschouwen.

 


naar boven