× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Brede welvaart bevorderen: breed beschouwen en keuzes maken

Op 25 oktober is het rapport “Brede welvaart bevorderen: breed beschouwen en keuzes maken". Inzichten uit het PBL-Onderzoeksprogramma Regio Deals voor Brede Welvaart 2019-2021” gepubliceerd. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft dit rapport in opdracht van LNV uitgevoerd.

De Regio Deal aanpak is een vernieuwende manier om vanuit beleid en samenwerking aan de slag te gaan met belangrijke opgaven die spelen in de regio’s. Vernieuwend zijn betekent automatisch ook dat er geen vaste kaders zijn. Er is juist ruimte om te experimenteren en te leren. Met de Regio Deal aanpak streven we ernaar de brede welvaart in de regio’s te vergroten. We kijken verder dan economische groei en betrekken belangrijke onderwerpen als zorg, wonen, recreëren en milieu in de graadmeter van welvaartsgroei. Deze aanpak is op vele fronten al succesvol gebleken. We zien echter ook dat er op een aantal gebieden nog kan worden verbeterd. Samen met onder meer PBL verzamelen wij inzichten in verbeteringen, én hoe deze kunnen worden doorgevoerd.

Omdat het lerend en adaptief vermogen zo’n belangrijk onderdeel zijn van de Regio Deal aanpak, zullen wij een verdiepingsslag maken op basis van dit rapport en andere uitkomsten. Uiteraard doen we dat niet alleen. Samen met vertegenwoordigers uit de regio’s, bestuurders en onderzoekers zullen wij dieper in gesprek gaan over de betekenis van dit rapport én de vervolgstappen die voor ons liggen.

In het najaar organiseren wij een aantal podcasts en webinars waar we alle betrokkenen van harte voor uitnodigen. Zoals Albert Einstein al zei: “A person who never made a mistake, never tried anything.” Wij kijken ernaar uit om deze belangrijke lessons learned in de praktijk te gaan brengen.

Houd onze eventspagina in de gaten om je tijdig aan te melden!


naar boven