× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Terugblik webinar Internationalisering Onderwijs Brainport Eindhoven

Brainport Eindhoven heeft zich ontwikkeld tot een internationale samenleving. Niet alleen door een toename van het aantal internationals in de regio, maar ook omdat bedrijven steeds internationaler werken. Onderwijs vervult een belangrijke rol in het voorbereiden van leerlingen op een internationale wereld. De regio is aan de slag gegaan met de vraag hoe het onderwijs verder kan worden geïnternationaliseerd. Het resultaat is de ‘Visie Internationalisering Onderwijs voor iedereen in Brainport Eindhoven’.

Missie

Met het internationaliseren van ons onderwijs dragen we eraan bij dat alle kinderen beter voorbereid zijn op de (toekomstige) maatschappij en arbeidsmarkt in onze steeds internationaler wordende, dynamische, innovatieve en inclusieve regio Brainport Eindhoven, waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid nauw samenwerken.

Webinar en folder

In september 2020 was de kick-off van ‘Internationalisering Onderwijs - Deskundigheidsbevordering’. Burgemeester van Helmond Elly Blanksma verwoordde daar het belang van Internationalisering Onderwijs: “Onze Brainportregio kenmerkt zich door internationalisering, innovatie en inclusiviteit. We gunnen alle kinderen die hier opgroeien de skills om de toekomst aan te kunnen. En als ze internationalisering van jongs af aan meekrijgen, zijn ze straks betere werknemers of werkgevers. En daar hebben we als regio dit prachtige programma voor!”

Ook met dit thema aan de slag?

Het webinar is terug te kijken. Meer informatie vind je ook in de folder

 


naar boven