× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Lancering 2e regionale Monitor Brede Welvaart

Steeds meer organisaties zijn met het begrip brede welvaart aan de slag gegaan. Zo werken Rijk en regio samen in 30 Regio Deals aan versterking van brede welvaart in de regio. De regionale opgave staat hierbij centraal, zoals het verbeteren van het perspectief van mensen op bijvoorbeeld onderwijs en werk, natuurinclusieve landbouw en innovatieve samenwerking tussen ondernemers en kennisinstellingen. Ook zien we dat steeds meer provincies en gemeenten brede welvaart als kompas voor hun beleidskeuzes zien. Het is daarom goed om een instrument te hebben om het begrip brede welvaart eenduidig te verklaren. Vandaag, 6 december, lanceert het CBS de 2e regionale Monitor Brede Welvaart die zij in opdracht van het ministerie van LNV heeft opgesteld. Op 1 februari gaan wij in een webinar dieper in op de toepassing van deze monitor in de regio’s. Hoe leidt de rijkheid aan indicatoren tot concreet beleid gericht op meer brede welvaart?

Het afgelopen jaar heeft CBS hard gewerkt om de regionale monitor verder te verbeteren. Er is een nieuw dashboard, dat gebruiksvriendelijker is en waarmee je ook resultaten tussen regio’s kunt vergelijken. Uitkomsten worden niet alleen getoond in interactieve grafieken, ook aan de hand van kleurstellingen op de landkaart is nu gemakkelijk te zien hoe gemeentes en provincies zich door heel Nederland met elkaar verhouden.

De uitkomsten van de indicatoren worden helder weergegeven: groen staat voor een positieve ontwikkeling, rood voor een negatieve ontwikkeling en grijs geeft aan dat er geen trend zichtbaar is.

Een nieuwe indicator die dit jaar is toegevoegd, is “Groen blauwe ruimte”. Deze indicator geeft aan hoeveel openbaar groen er beschikbaar is voor de inwoners in een desbetreffende regio. In het kader van brede welvaart bevorderen zien we dat er sinds de coronacrisis een herwaardering heeft plaatsgevonden van natuurbeleving.

Regio Portefeuille van het ministerie van LNV – opdrachtgever van deze nieuwe monitor - onderstreept de kracht en het belang van regionale monitoring. Het overkoepelende doel van de 30 Regio Deals is om gezamenlijk te werken aan het bevorderen van brede welvaart in de regio. De regio’s bepalen aan welke opgaven gewerkt gaat worden. Dat doen ze met een integrale aanpak. De regionale monitor helpt vooral om de opgaven van regio’s scherper te krijgen, waar er synergie zit tussen bepaalde thema’s of waar er juist spanningen zijn. Dit geeft basis om uiteindelijk beleidskeuzes te kunnen maken en regionaal beleid scherper te kunnen ontwikkelen. Voorbeelden over hoe dat in zijn werk gaat, delen we op 1 februari in een interactieve webinar.

Regio Portefeuille organiseert op die datum, samen met het CBS en de Regio Deals Flevoland, Brainport Eindhoven en Noordoost Fryslan een verdiepingssessie. We gaan in op vragen als hoe benutten deze regio’s de regionale Monitor Brede Welvaart? Welke keuzes en dilemma’s spelen er daarbij? Hoe gaan zij daarmee om? Hoe worden indicatoren gewaardeerd zodat het uiteindelijk leidt tot beleidskeuzes gericht op meer brede welvaart?

Je kan vanaf vandaag de regionale monitor al inzien. Kijk zelf hoe jouw regio het doet op het gebied van toegang tot voorzieningen, groen blauwe ruimtes en de tevredenheid van vrije tijd. Wij gaan graag samen met jou de verdieping in op 1 februari. Zet dit event alvast in je agenda en meld je direct hier aan!


naar boven