× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

IT Hub: Drentse broedplaats IT-talent, digitale professionals en bedrijfsleven

Voor een toekomstgerichte regio is het van belang om in te zetten op de digitale transitie. De IT Hub wordt dé plek waar de vraag van het bedrijfsleven gekoppeld wordt aan studenten, talent, kennis en onderzoek. Op 10 februari hebben TVM verzekeringen, Fokker, Unigarant, Rijksuniversiteit Groningen, NHL-Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool, Alfa-college, gemeente Hoogeveen en provincie Drenthe zich officieel gecommitteerd aan de realisatie van een IT Hub. Een kwartiermaker is onder andere met het bedrijfsleven en de kennis- en onderwijsinstellingen in gesprek om te bepalen hoe de IT Hub er uit gaat zien en waar deze in Hoogeveen komt.

Lees meer over dit project uit de Regio Deal Zuid en Oost Drenthe


naar boven