× Dashboard Helpdesk Inloggen

Terugblik webinar: een Leven Lang Ontwikkelen: hoe organiseer je dat in partnerschap?

Op 27 oktober liet de Achterhoek zien hoe de samenwerking is opgezet, specifiek voor de thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt. Trekker van deze tafel, Caroline Termaat, staat stil bij een van de grootste speerpunten: een Leven Lang Ontwikkelen. Zij vertelt hoe projectplannen ontwikkeld worden en daarna vorm krijgen in de samenwerking tussen Ondernemers – Overheid – Onderwijs? Onderliggende vragen in deze regio zijn: hoe houd je de jeugd in je regio? hoe realiseer je innovatieve leeromgevingen met aandacht voor skills en hoe zorg je voor goede aansluiting van bedrijfsleven op onderwijs? Er zijn verschillende presentaties gegeven in de break outs, waaronder een presentatie van Martin Soeters van het ministerie van OCW. Hieronder zijn deze te raadplegen

Presentatie OCW

Presentatie 8RHK

Presentatie Grensland College

Presentatie Iselinge Hogeschool


naar boven