× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Regio Zwolle

De regio
Regio Zwolle, 22 gemeenten en 4 provincies, kenmerkt zich door een diepgewortelde traditie van samenwerken. Dat zien we terug in het DNA van onze 780.000 inwoners. We gunnen elkaar iets, we willen graag vooruit en we kijken over onze grenzen heen. Regio Zwolle biedt een evenwichtige combinatie van dynamische steden en het rustieke landelijk gebied.

Opgaven
Regio Zwolle is een bewezen belangrijke motor van de Nederlandse economie. Tegelijkertijd heeft zij als groeiregio met uitdagingen te maken. Centrale opgave is om de regio 'duurzaam verantwoord' te laten doorgroeien: groeien in balans. De focus ligt op het gebied van circulair ondernemen, adaptief omgaan met klimaatsverandering, de arbeidsmarkt van de toekomst en de balans tussen stad en ommeland. Met de investeringen vanuit de Regio Deal creëren we extra toegevoegde waarde voor de 780.000 inwoners woonachtig in Regio Zwolle en duizenden ondernemers in de regio.

Ambitie en aanpak
Met de Regio Deal investeren we in een wendbare en weerbare arbeidsmarkt, digitalisering en circulariteit van het mkb en versterking van de recreatieve sector in balans met de omgeving. We maken onze samenleving en de manier waarop we ons geld verdienen klaar voor de toekomst. Verder zet de Regio Deal Regio Zwolle in op het opvangen van klimaateffecten en het versterken van de samenwerking in de regio.

Partners en investering
De regionale partners zijn de 22 gemeenten in Regio Zwolle (Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte, Olst-Wijhe, Elburg, Hattem, Oldebroek, Heerde, Kampen, Dronten, Noordoostpolder, Nunspeet, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Meppel, Staphorst, Urk, Westerveld, De Wolden, Hoogeveen en Zwolle), 4 provincies (Overijssel, Drenthe, Gelderland, Flevoland), de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen, De Economic Board Regio Zwolle, Werkbedrijf Regio Zwolle, middelbaar en hoger beroepsonderwijs (Zwolse8), schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs werkgeversorganisaties (VNO, MKB en LTO Noord), vakbonden en UWV Werkbedrijf. Naast het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn de ministeries Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap partner in deze deal.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn medeondertekenaars van deze deal.

Het Rijk investeert € 22,5 miljoen, de regio investeert ook € 22,5 miljoen. Daarmee wordt een gezamenlijke impuls van € 45 miljoen gegeven voor meer brede welvaart voor de inwoners van Regio Zwolle.

Meer informatie
Meer informatie staat op https://regiozwolle.info/regiodeal/

Volg ons via Twitter @RegioZwolle, LinkedIn @Regio Zwolle en Youtube @Regio Zwolle.


naar boven