× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Brainport Eindhoven

De regio
Regio Brainport, met Eindhoven als hart, is een innovatieve toptechnologieregio van wereldformaat, waar hoogwaardige hightech maakindustrie hand in hand gaat met design en ondernemerschap. Nauwe samenwerking en open innovatie zijn de kenmerken die Brainport Eindhoven slim en sterk maken. Door slim in te spelen op wereldwijde veranderingen en nieuwe verbindingen aan te gaan, bedenken we oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Opgaven
Om aantrekkelijk te zijn voor bedrijven, kenniswerkers en studenten is een hoogwaardig aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen essentieel in het vestigingsklimaat van Brainport. Het aanbod cultuur- en sportvoorzieningen draagt bij aan een fijn verblijf in de regio en zorgt voor open en vitale gemeenschap. Cultuur en sport verbindt, agendeert, brengt mensen in beweging en zorgt ervoor dat je je ergens thuis voelt.

Ambitie en aanpak
Het is onze ambitie om Regio Brainport Eindhoven op de kaart te zetten als een regio met (inter)nationale uitstraling en allure. Willen we deze ambitie waarmaken, dan moeten we de infrastructuur en een aantal topevenementen verbreden, zodat het recht doet aan de veranderende samenstelling van de bevolking van de regio. Zo versterken we de banden tussen nieuwe en bestaande inwoners en zorgen we voor een klimaat waarin makers en ontwerpers goed kunnen gedijen om de uitdagingen van de toekomst vandaag te kunnen oplossen.
We geven een impuls aan bestaande en nieuwe musea, culturele instellingen en evenementen, initiatieven en evenementen op het gebied van design, sportvoorzieningen, en meer. Daarnaast willen we (internationaal) talent aantrekken en behouden alsook relevante maatschappelijke innovaties en unieke sleuteltechnologieën ondersteunen. Zo bouwen we in 3 pijlers aan wat we als regio willen zijn. Innovatief, hoogstaand, toonaangevend, en vooral: een plek waar je wilt zijn.

Partners en investering
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze deal.

De Regio Deal Brainport Eindhoven fungeert met een financiële impuls van € 370 miljoen als vliegwiel voor de Brainport Nationale Actieagenda. Via deze Regio Deal wordt door Rijk en regio samen € 370 miljoen geïnvesteerd in de uitvoering van de agenda. Hiervan is maximaal € 130 miljoen afkomstig uit de Regio Deal.

Meer informatie
www.brainporteindhoven.com/regiodeal


naar boven