× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Noordelijk Flevoland

De regio
Ruimte, ontwikkeling, maakbaarheid en groei. Dat zijn eigenschappen die onze provincie Flevoland typeren. We maken onze groeiambities waar met lef en in samenwerking met onze partners. Maar ook zien we de regionale verschillen in Flevoland groter worden. De economie en brede welvaart in noordelijk Flevoland loopt uit de pas. En daar gaan we wat aan doen!

Opgaven
Tot en met 2025 werkt de provincie samen met haar partners aan drie opgaven in de Regio Deal. Deze opgaven bouwen voort op de regionale kracht en zijn gebaseerd op innovatie, durf en ondernemingszin. Door het verbreden en ontwikkelen van het netwerk en bundelen van krachten ontstaan kansen om een impuls te geven aan de brede welvaart en een meer toekomstbestendig noordelijk Flevoland.

Opgaven
- toekomstbestendig maken Maritiem Cluster Urk
- verzilveren groeipotentieel van Noordelijk Flevoland verbonden aan smart mobility
- verduurzaming van de IJsselmeervisserij met betrekking tot Urk

Ambitie en aanpak
Samen met onze partners werken we aan de drie meervoudige ontwikkelopgaven via drie programmalijnen. Dit zijn de lijnen fysiek, innovatie en talent. Door het betrekken van de juiste partners per programmalijn, intensivering van de samenwerking en bundelen van krachten ontstaat er meer mogelijkheden tot ontwikkeling, groei en innovatie. Hiermee versterken we de positie van de regio maar ook breder. Voor het maritieme cluster op Urk gaat het zelfs om het behouden en versterken van de internationale toppositie in de sector. De regionale opgave overstijgen dus ook de provinciegrenzen en daarmee zijn de ontwikkelopgaven van groot belang en geschikt voor het verstevigen van de economische groei en ontwikkeling van welvaart en welzijn in Noordelijk Flevoland.

Partners en investering
Samen met de provincie steken het Rijk, de gemeente Urk en Noordoostpolder, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven vanuit de maritieme sector op Urk en het smart mobility consortium in Marknesse de handen uit de mouwen. Samen ontwikkelen, innoveren, versterken en groeien door krachten te bundelen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal.

De totale investering van de Regio Deal bedraagt 30 miljoen euro. Daarnaast investeren de partners velen miljoenen euro's in de realisatie van hun plannen verbonden met de Regio Deal. Alle partners zijn trots op de samenwerking tot nu toe en gaan samen het gebied krachtig en toekomstbestendig maken.

Meer informatie
www.regiodealnf.nl
www.urkmaritime.nl
www.portofurk.com


naar boven