× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Zuid- en Oost-Drenthe

De regio
De grensregio Zuid- en Oost-Drenthe incl. de gemeente Hardenberg heeft een gevarieerd natuur- en cultuurlandschap. Noaberschap (elkaar helpen) kenmerkt het gebied. De regio ademt industrie in een groen landschap. Bedrijven in de HTSM en chemie/kunststoffen zijn te vinden in de zuidelijke steden. Toerisme en agro-food zijn belangrijk voor de regionale economie.

Opgaven
Het aantal inwoners en huishoudens daalt en er is sprake van vergrijzing en ontgroening. Het klimaat van werken staat onder druk door te weinig arbeidsplaatsen en de 'mismatch' op de arbeidsmarkt. De leefbaarheid van het gebied is in het geding. Cijfers tonen een relatief hoge werkloosheid, 'overerfbare' armoede, slechtere gezondheid, hogere zorgvraag, afkalvende voorzieningen en een dalende woningwaarde. Door gezamenlijk de opgaven aan te pakken, kunnen we bouwen aan een sterke toekomst voor deze prachtige regio.

Ambitie en aanpak
Door van elkaar te leren, slim te werken, regionaal te denken en vooral te doen! Niet alleen vanuit de overheid, maar juist samen met inwoners, ondernemers, scholen, zorgverleners, woningcorporaties, onderzoekers en nog veel meer. We bouwen aan een regio die je een fijne plek biedt om te wonen, op te groeien, je te ontwikkelen en waar er voldoende mogelijkheden zijn om te werken. In deze regio zorgen we voor elkaar en is ook de juiste zorg aanwezig. Dankzij een aantrekkelijk vestigingsklimaat willen bedrijven zich hier vestigen en investeren zij samen met overheids- en onderwijsinstellingen in innovaties en duurzaamheid.

Partners en investering
Binnen de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe werken de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, de provincie Drenthe en het Rijk aan een sterke toekomst voor deze regio. Niet alleen vanuit de overheid, maar juist samen met inwoners, ondernemers, scholen, zorgverleners, woningcorporaties, onderzoekers en nog veel meer.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal.

In totaal is er tot en met 2023 40 miljoen euro beschikbaar.

Meer informatie
https://www.regiodealzuidoostdrenthe.nl/
Linkedin: Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe
Twitter: @RegioDealZOD


naar boven