× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Bodemdaling Groene Hart

De regio
Het Groene Hart is het open middengebied tussen de grote steden Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Het gebied heeft als belangrijkste kenmerk dat de bodem uit veen bestaat. Deze veenbodem zakt; in het landelijk gebied door ontwatering; in het stedelijk gebied door zetting. In beide gevallen nemen de kosten voor het beheer van het gebied toe.

Opgaven
De Regio Deal heeft als belangrijkste opgave het vergroten van het handelingsperspectief voor de grondeigenaar. Grondeigenaren kunnen zijn overheden (openbare ruimte, infra), landbouwers (veenweiden) maar ook eigenaren van gebouwen (huizen, bedrijven, etc). Met deze deal en de projecten willen we kijken of we de kosten van beheer kunnen verlagen, grondeigenaren inzicht geven in het effect van de bodemdaling en kijken hoe zij daarmee kunnen handelen.

Ambitie en aanpak
De Regio Deal is gericht op 23 projecten waarmee kennis wordt opgedaan over bodemdaling en hoe er mee om te gaan. Thema's zijn stad, land en kennis. Zie www.bodemdalingdebaas.nl
Vanuit de deal wordt samengewerkt met het Nationaal Kenniscentrum Bodemdaling (NKB) en het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOVB)

Partners en investering
De partners zijn de gmeeenten Alphen aan den Rijn, Woerden en Gouda, de provincies Zuid-Holland en Utrecht, de waterschappen Rijnland, de Stichtse Rijnlanden, Schieland en de Krimpenerwaard, Deltares en de ministeries onder leiding van het ministerie van LNV.
Naast deze partners kent de deal nog project- en kennispartners. Zie https://bodemdalingdebaas.nl/partners

Meer informatie
www.bodemdalingdebaas.nl


naar boven