× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Foodvalley

De regio
Gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Een eenvoudige zin, maar met een enorme urgentie die vraagt om kennis, innovatie, samenwerking én actie bij verschillende projecten op het gebied van landbouw, voeding en kennis. Van een gezamenlijke voedselopgave naar impact! Dát is de ambitie van de negen partners van de Regio Deal Foodvalley.

Opgaven
Regio Foodvalley heeft de kennis in huis om baanbrekende innovaties op het gebied van circulaire landbouw, voedsel en gezondheid voor elkaar te krijgen. Daarmee levert dit gebied een belangrijke bijdrage aan gezond voedsel voor de toekomst.

Ambitie en aanpak
Thema's uit de Regio Deal Foodvalley
1: Duurzame landbouw
Binnen dit thema ontwikkelen we maatregelen voor het terugdringen van de uitstoot van stikstof en andere schadelijke stoffen, ontwikkelen we nieuwe verdienmodellen voor agrariërs en we werken aan een sterkere verbinding tussen boeren en inwoners in het gebied. Dit zorgt voor meer biodiversiteit, beter drinkwater én beter voedsel.
2: Gezonder eten
We creëren een omgeving die mensen verleidt tot het eten van gezond en duurzaam voedsel, onder andere bij bedrijven, gemeenten, scholen en ziekenhuizen. Door gezonder te eten, worden onze inwoners zelf ook gezonder.
3: Innovatie en het delen van kennis:
Om gezond en duurzaam voedsel te produceren, hebben bedrijven kennis nodig. Daarom helpen we bedrijven om deze kennis te krijgen.

Partners en investering
De Regio Deal Foodvalley is een meerjarige samenwerking tussen het Rijk en acht partijen uit de regio: Regio Foodvalley, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht, provincie Gelderland, provincie Utrecht, LTO Noord, VNO-NCW midden en Waterschap Vallei en Veluwe.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal.

Meer informatie
meer informatie via www.regiodealfoodvalley.nl


naar boven