× Dashboard Helpdesk Registreren Inloggen

Noord-Limburg

De regio
De gezondste regio van Nederland. Dat is dé ambitie van acht gemeenten in Noord-Limburg. Een ambitie die past in een regio met een sterke focus op de productie van gezonde voeding, innovatieve bedrijven, toerisme en vitale gemeenschappen. We zijn een sterke en ambitieuze regio die denkt in mogelijkheden en kansen.

Opgaven
De wereld om ons heen en ook onze regio is constant in beweging. Dit vraagt om innovatie en aanpassing. Stilstaan is dus geen optie. Gezondheid raakt iedereen en is de verbinding tussen economische en maatschappelijke activiteiten. Iedereen wil gezond zijn en blijven. Iedere ondernemer wil een gezond bedrijf en ieder bestuur een gezonde vereniging. In de gezondste regio gaat groei van welvaart hand in hand met de ontwikkeling van welzijn, vitaliteit en veerkracht.

Ambitie en aanpak
De gezondste regio worden we niet vanzelf. Partners, ondernemers, inwoners, verenigingen en organisaties helpen ons hierbij. We bouwen samen een sterk netwerk en maken dingen mogelijk. De eerste stappen zijn gezet en er volgen er nog veel. De gezondste regio, daar plukt iedereen de vruchten van!
De vijf hoofdthema's zijn:
• Vitaal en gezond
• Future Farming
• Talent aantrekken en behouden
• Tegengaan van ondermijning
• Grensoverschrijdende samenwerking
De Regio Deal geeft ons de mogelijkheid om te versnellen op weg naar een gezond, vitaal en veilig Noord-Limburg. Ambitieuze projecten, samenwerking van onderwijs en ondernemers in Fieldlabs, de bundeling van kennisontwikkeling in het Future Farming Institute, een in

Partners en investering
De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray gaan samen deze uitdaging aan.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn medeondertekenaars van deze deal.

Deze gemeenten gaan met de Provincie Limburg , het Rijk en samen met ruim 30 partners aan de slag met 18 concrete projecten met een investeringswaarde van € 58 miljoen euro.

Meer informatie
https://www.rn-l.nl/
https://www.linkedin.com/company/regio-noord-limburg


naar boven